De Walnoothoeve
De Walnoothoeve

Geert van der Kaa, die samen met zijn echtgenote Joke de Walnoothoeve beheert, heeft een agrarische achtergrond. Als penningmeester van de Chaamse Hoender Club zette hij zich mede in voor het raszuiver maken van het Chaams Hoen. Al sinds 2003 sleept Geert tentoonstellingsprijzen in de wacht. Na de verkoop van het vorige bedrijf (paprikakwekerij) kochten Joke en Geert in november 2006 een voormalig melkveehouderbedrijf en bouwden dat om tot de hoenderhouderij met winkel, slachterij, scharrelweide en zelfpluktuin.

Het Chaams Hoen

Het Chaams Hoen ook wel Kaamse Kiep en Kaamse Pel genoemd, stond tot begin vorige eeuw ten zuiden van Breda bekend als een gehard ras dat zich op de schrale Brabantse zandgronden goed wist te handhaven. De hennen stonden bekend vanwege hun hoge eierproductie en de hanen om hun fijnvlezigheid met specifieke, overheerlijke smaak. Na verloop van tijd raakte het hoen in de vergetelheid tot het door de ‘Vrienden van de Chaamse Hoender Club’ rond de eeuwwisseling nieuw leven werd ingeblazen. Na een intensief fokprogramma werd al in 2006 het Chaams Hoen opnieuw officieel erkend door de Nederlandse Bond voor Hoenders, Dwerghoenders, Sier- en Watervogelhouders. Wereldorganisatie ‘Slow Food Foundation’ heeft inmiddels het Chaams Hoen als authentiek streekproduct erkend.